Spelend Leren is pedagogisch en compententieversterkend jeugdwerk.

Het vertrekt vanuit de kinderen zelf (hun ervaringen, belevingen, opvattingen) en hun eigen wil om te groeien. Al spelend en al doende leren is de meest natuurlijke vorm van leren voor kinderen. We blijven zo dicht bij hun leefwereld.

pedagogisch en compententieversterkend jeugdwerk

Spel geeft kinderen een gevoel van vrijheid. Tijdens het spel hebben kinderen zelf veel handelingsmogelijkheden en daardoor controle over wat er gebeurt. Ze voelen zich betrokken en hebben vat op de dingen. Vanuit deze vrijheid en betrokkenheid zijn het de kinderen zelf die de leerstof actief in handen nemen. In het spel behalen ze successen. De kinderen ervaren dat deze successen aan zichzelf te danken zijn, niet door toeval of door hulp van buitenaf. De ervaring van successen leidt tot intrinsieke motivatie voor de volgende opdracht en tot een gevoel van bekwaamheid. Dankzij de succeservaringen versterken ze hun zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen vergroot het welbevinden van een kind. Als een kind gelooft in zichzelf, kan het groeien en zich ontplooien. Al spelend wordt er een leerzone gecreëerd die verbinding maakt met de ervaringen en behoeften van het kind. Doordat kinderen geïnteresseerd zijn en plezier beleven, zal de leerstof beter blijven hangen.

Spelend Leren gaat niet enkel over kennis opdoen, maar over de volledige ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten zich goed voelen in hun vel om zich evenwichtig en vrij te kunnen ontplooien. We zetten in op de socio-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, identiteitsontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en ontwikkeling op gebied van leerhouding. Door te groeien op al deze ontwikkelingsgebieden voelen de kinderen zich zelfzeker en bekwaam. De vaardigheden die de kinderen opdoen door Spelend Leren, worden geïntegreerd in hun leven waardoor ze op verschillende levensdomeinen sterker worden.